Vývoj a úpravy portálových služeb SharePoint

Rostoucí potřeby na spolupráci, sdílení dat a integraci týmů lokálních či mezinárodních taktéž vyžadují odpovídající nástroje. Technologie postavené na platformě SharePoint jsou ideálním nástrojem poskytujícím našim zákazníkům samoobslužné prostředí distribuující data, pohledy a vizualizace různých ukazatelů.


Jelikož technologie SharePoint tvoří pouze platformu (v jakékoliv verzi a edici), ICNET s.r.o. poskytuje návrhy řešení a následně i jejich realizace. Výstupy implementací jsou hloubkovou úpravou krabicových portálových instalací, které graficky a ergonomicky podporují prodejní procesy a marketingové aktivity našich zákazníků. Ukázky našich prací jsou k dispozici v rámci Případových studií u jednotlivých realizovaných projektů.

Zde je výčet několika klíčových činností v této oblasti:

 • návrh architektury a instalace celé platformy,
 • implementace SharePoint do aplikačních prostředí,
 • přizpůsobení vzhledu a vlastností potřebám zákazníků (branding, přizpůsobení UI),
 • příprava vlastních aplikačních rozšíření podle potřeb zákazníka (wsp balíčky),
 • tvorba vlastních aplikačních rozšíření (RSS feeds, galleries, ...),
 • migrace a aktualizace dat,
 • propojení s jinými systémy,
 • vývoj RIA aplikací spolupracující s platformou SharePointu,
 • upgrade stávajících SharePoint řešení,
 • ...

Naše zkušenosti

S platformou SharePoint pracujeme od roku 2004 a od té doby rozvíjíme znalosti a zkušenosti v této oblasti. Námi zpracované projekty byly vystaveny na následujících platformách:

 • Microsoft SharePoint Portal 2003
 • Microsoft SharePoint Service 3.0
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Foundation Server 2010
 • Microsoft SharePoint 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013

Jsme certifikovaným Microsoft partnerem s kompetencí Gold Portals and Collaboration.

Microsoft Partner Gold Portals and Collaboration

Realizované projekty a případové studie

 

Co je to SharePoint?

Microsoft SharePoint je populární internetovou platformou vyvinutou společností Microsoft pro klientelu z malých, ale i velkých společností. Centralizuje a sjednocuje několik systému, které splňují požadavky na podnikové (enterprise) služby. Jedná se především o systém správy obsahu (content management) a systém správy dokumentů (document management systems).

SharePoint jako víceúčelová platforma umožňuje vytváření a správu intranetových portálů, extranetů a internetových sídel, document managementu a správy souborů, prostorů pro spolupráci, nástrojů sociálních sítí, podnikového hledání (enterprise search), BI nástrojů, integraci procesů/informací a nástrojů třetích stran. SharePoint může být použita jako platforma pro vývoj web aplikací.

SharePoint je navržen jako snadno rozšiřitelný (high scalable). Umožňuje spolupráci několika organizací v rámci jedné serverové farmy. Microsoft poskytuje tuto platformu zdarma, prodává pouze prémiové edice s dalšími integračními službami a funkcionalitou. SharePoint lze použít jako cloud computing řešení, kde je součástí Office 365.

» Produktový web SharePoint

 
Chci zaslat více informací
Pokud máte zájem o více informací o produktu nebo službě obsažené na stránce http://www.icnet.eu/cs/services/sharepoint/default.aspx, prosíme zanechte nám po kliknutí na odkaz "Chci zaslat více informací" svoji e-mailovou adresu a my Vám požadované informace obratem zašleme. Děkujeme za Váš zájem.

Pozn. ICNET  s.r.o. jako správce a zpracovatel osobních údajů s daty nakládá dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost ICNET s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost ICNET s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
   Chci více informací