Vývoj aplikací

Požadavky přesahující vlastnosti jednotlivých implementovaných platforem skýtají prostor pro vlastní vývoj aplikačních řešení. Slyšíme na tyto výzvy a navrhujeme adekvátní řešení.

Jaké aplikace vyrábíme

Naší snahou je maximální vyhovění požadavkům zadavatelem poptávané aplikace. Zvolené prostředky a nástroje jsou adaptivně voleny na základě analýzy cílového prostředí, ve kterém naše řešení poběží, kde 90% veškerého vývoje je uskutečněno v prostředí Windows a programovacím jazyce C/C++/C#.

 Aplikační vývoj společnosti ICNET s.r.o. jde shrnout do následujících oblastí:

 • vývoj webových aplikací (.NET, Java),
 • migrace a optimalizace dat,
 • vývoj zákaznických SOA služeb,
 • vývoj RIA (AJAX, Adobe Flash, Microsoft Silverlight),
 • vývoj mobilních aplikací (Windows Mobile, iOS, Android),
 • integrační služby a aplikace,
 • vývoj desktopových aplikací,
 • tvorba serverových komponent.

V současné době poskytujeme služby aplikačního vývoje pro tyto platformy:

 • Windows (XP, Vista, Windows 7, 2003 Server, 2008 Server, 2008 Server R2);
 • .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5, 4.0;
 • J2EE;
 • iOS 4;
 • Android 2.2 - 3;
 • ...

Referenční projekty a případové studie

 

S čím máme zkušenosti?

 • ASP
 • ASP.Net
 • Java
 • Apache, Tomcat
 • JBOSS
 • Microsoft Dynamics CRM
 • Microsoft SharePoint 2003, 2007, 2010
 • Novell Identity Mangement
 • Microsoft Forefront Identity Manager
 • ...
Chci zaslat více informací
Pokud máte zájem o více informací o produktu nebo službě obsažené na stránce http://www.icnet.eu/cs/services/development/default.aspx, prosíme zanechte nám po kliknutí na odkaz "Chci zaslat více informací" svoji e-mailovou adresu a my Vám požadované informace obratem zašleme. Děkujeme za Váš zájem.

Pozn. ICNET  s.r.o. jako správce a zpracovatel osobních údajů s daty nakládá dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost ICNET s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost ICNET s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
   Chci více informací