Služby

Společnost ICNET s.r.o. poskytuje širokou škálu služeb, které bychom mohli shrnout do následujících oblastí: 

 • vývoj webových aplikací (.NET, Java),
 • vývoj a úpravy portálových systémů (SharePoint, JBOSS),
 • vývoj zákaznických SOA služeb,
 • vývoj RIA (AJAX, Adobe Flash, Microsoft Silverlight),
 • implementace a podpora Microsoft Dynamics CRM,
 • implementace a podpora Microsoft SharePoint, branding a customizace, vývoj vlastních rozšíření (webpartů),
 • návrh, konzultace a realizace v oblastech Identity Managementu,
 • leasing a hostování služeb společnosti Microsoft,
 • poskytování řešení a konzultačních služeb k Microsoft Office 365,
 • podpora služeb a uživatelů,
 • integrační služby a aplikace,
 • analýzy dat a jejich návrhy,
 • konzultační činnost.