Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM poskytuje rychlé řešení pro oblasti prodeje, marketingu nebo řízení vztahů se zákazníky, kde zavádí osvědčené nástroje, postupy a procesy vybudované z reálných zkušenost.

Microsoft Dynamics CRM je jedním ze základních pilířů služeb, které ICNET s.r.o. poskytuje. Konzultační činnost týkající se procesů a implementace, instalace a jejich průběžná údržba, vývojové práce uživatelských přídavných modulů, rozhraní a vizualizací jsou realizovány podle pravidel, která aplikace CRM vyžaduje. Součástí služeb je i podpora koncových uživatelů podle dohodnutých podmínek. CRM v kombinaci s platformou SharePoint je jedním z nejsilnějších ekonomických motorů našich zákazníků.

Naše zkušenost s Microsoft Dynamics CRM

Naše společnost je partnerem společnosti Microsoft na poli poskytování služeb v oblasti MS Dynamics CRM. Díky tomu můžeme zákazníkům zajistit instalace, upgrady a další práce spojené se zaváděním Microsoft Dynamics CRM do provozů a procesů ve společnostech.

Našim klientům jsme schopni poskytnout ucelený servis poradenství v oblasti adaptace nebo rozšiřování stávajících provozních systémů s Microsoft Dynamics CRM, technickou podporu pro řídící pracovníky obchodu, finančního řízení a managementu.

Tvorba řešení pro Microsoft Dynamics CRM

Aplikační a implementační řešení jsou vytvářena po primárních analýzách, které obsahují rozbor aktuální situace a prostředí u zákazníka, cíle řešení a postup, jak těchto cílů dosáhnout. Ve vytvářených projektových dokumentech je použito vizualizačních analytických technik UML. Vlastní projektové práce spojené s tvorbou aplikačního kódu jsou řízeny pomocí nástrojů zajišťujících správu životního cyklu aplikačních bloků.

Realizované projekty a případové studie

Naše produkty pro CRM

  • CRM validators - MS Dynamics CRM rozšíření o kontrolu existence IČ a DIČ v centrálních evidencích

Kde je možné vyzkoušet si Microsoft Dynamics CRM?


Poznámka: Tento zkušební plán obsahuje licenci na 30 dní pro 25 uživatelů.

 

Co je to Microsoft Dynamics CRM?

Microsoft Dynamics CRM je komplexní řešení pro řízení zákaznických vztahů, které poskytuje veškeré nástroje a funkce potřebné pro vytvoření a udržení dobrého přehledu o zákaznících, od prvního kontaktu, přes prodej až po následnou péči o klienta. S moduly Prodej, Marketing a Servis Microsoft Dynamics CRM nabízí funkce a možnosti k lepšímu zacílení nových zákazníků, správě marketingových kampaní, řízení obchodních aktivit a řešení a eskalaci servisních případů.

Řešení poskytuje vašim lidem nástroje a informace, které potřebují k vytvoření uceleného (360°) pohledu na zákazníky, umožňuje udržovat zákaznické informace na jednom místě, podporuje týmovou práci a pomáhá v plnění úkolů v rámci nastavených firemních procesů. Microsoft Dynamics CRM bude spolehlivě přijato koncovými uživateli, protože celá aplikace je plně integrována do známého prostředí Microsoft Office Outlook (alternativou je webové rozhraní). Shodu s vašimi obchodními procesy zajistí mimořádná konfigurovatelnost celého řešení a jejich neustálé zdokonalování pak široké možnosti analýz a reportingu. Rychlá návratnost investic (ROI) je navíc podpořena krátkým implementačním cyklem, možností zvolit standardní či hostované řešení a snadnou integrovatelností systému do existující IT infrastruktury.

» Produktový web Microsoft Dynamics CRM

 
Chci zaslat více informací
Pokud máte zájem o více informací o produktu nebo službě obsažené na stránce http://www.icnet.eu/cs/services/crm/default.aspx, prosíme zanechte nám po kliknutí na odkaz "Chci zaslat více informací" svoji e-mailovou adresu a my Vám požadované informace obratem zašleme. Děkujeme za Váš zájem.

Pozn. ICNET  s.r.o. jako správce a zpracovatel osobních údajů s daty nakládá dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost ICNET s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost ICNET s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
   Chci více informací