Mapa české republiky pro platformu Asp.Net

Nový ovládací prvek pro vlastní zobrazení mapových podkladů České republiky do úrovně okresu ve formátu SVG

Map control of the Czech Republic for ASP.NETMapový ovládací prvek pro Asp.Net umožňuje vlastní kolorované zobrazení mapy okresů a obcí s rozšířenou působností, nativně v prohlížeči, za pomocí technologie SVG (Scallable Vector Graphics), kterou v současné době podporuje více jak 95% internetových prohlížečů. Při tvorbě jsme vycházeli z mapových vektorových podkladů s 83 tis. objekty pro vysoké rozlišení mapy a 17 tis. objektů pro nízké rozlišení. Mapový prvek je plně integrován do vývojových prostředí Visual Studia, kde tak poskytuje vývojáři standardní komfort při práci se serverovou komponentou.

Ovládací prvek mapy umožňuje a poskytuje:

 • zobrazení mapy ve vysokém a nízkém rozlišení,
 • zobrazení a kolorování okresů a obcí s rozšířenou působností (ORP),
 • zobrazení za pomoci *.svg formátu,
 • podporu *.svgz formátu (tj. komprimovaného *.svg), který zajistí rychlejší vykreslení komponenty a optimalizuje přenos dat mezi serverem a klientem,
 • klientskou detekci schopnosti vykreslení *.svg, kde je v případě neúspěchu vykresleno limitované zobrazení mapy za pomoci technologie Adobe Flash,
 • možnost přidání klientských událostí (onClick) na jednotlivé části mapy (obce, okresy, kraje),
 • provázání s daty (databinding) přes objekty XML, datasetu nebo LINQ,
 • kompatibilní s kódy obcí a okresů definovaných czso.cz,
 • implementaci do toolboxu Visual Studia 2010,
 • distribuovatelné jako serverová komponenta se souborovou licencí,
 • bohatou dokumentaci se vzorky (demy) jednotlivých implementací,
 • texty a popisy v českém a anglickém jazyce.

Jako bonus Vám přikládáme mapu České republiky ve vektorových formátech Adobe Illustrator, Scallable Vector Graphics (SVG) pro ORP a okresy, jak ve vysokém, tak i optimalizovaném nízkém rozlišení ke stažení.

 • Mapa České republiky s ORP ve vysokém rozlišení (highpoly) - formát AI | SVG
 • Mapa České republiky s ORP v nízkém rozlišení (lowpoly) - formát AI | SVG
 • Mapa České republiky - staré okresy ve vysokém rozlišení (highpoly) - formát AI | SVG

Produkt v současné době připravujeme do prodeje, v případě Vašeho zájmu o koupi nás neváhejte kontaktovat na adrese info@icnet.cz.

 

Základní požadavky

Požadované vlastnosti serveru

 • ASP.NET
 • .Net Framework 4.0

Požadavky na klienta

 • Nativní podpora SVG formátu (Internet Explorer 9.0+, Firefox 3.6+, Opera 11+, Safari 5+), popř. Adobe SVG Viewer

Požadované vlastnosti vývoj. prostředí

 • Visual Studio 2010

Aktuální verze produktu

Obsah instalace

 • Ovládací prvek,
 • dokumentace s ukázkami implementací,
 • licenční ujednání,
 • ICNET® licence manager pro licencování distribucí ovládacího prvku.
 
Chci zaslat více informací
Pokud máte zájem o více informací o produktu nebo službě obsažené na stránce http://www.icnet.eu/cs/products/icnet/controls/map/default.aspx, prosíme zanechte nám po kliknutí na odkaz "Chci zaslat více informací" svoji e-mailovou adresu a my Vám požadované informace obratem zašleme. Děkujeme za Váš zájem.

Pozn. ICNET  s.r.o. jako správce a zpracovatel osobních údajů s daty nakládá dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost ICNET s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost ICNET s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
   Chci více informací